Květen 2007

Samara lezie z tvojho mobilu

3. května 2007 v 19:16 | Jana Bolhová |  >>> Samara

Vodnár

3. května 2007 v 19:14 | Jana Bolhová |  >>> HorosKopy
VODNÁR (21.1.-19.2)
Slnko vstupuje do tohto znamenia 21. januára a zostáva v ňom do 18. februára. O vládu nad týmto znamením sa delia Saturn s Uránom.
Títo ľudia mávajú štíhlu a elegantnú postavu, podlhovastú tvár, ktorú predlžuje brada. Majú nádherné oči, najmä ženy, pre ktoré je Vodnár nositeľom krásy. Vlasy majú hebké, chôdzu ľahkú a istú. Týchto ľudí ťažko rozoznáme na prvý pohľad, pretože majú mnoho výrazných znakov a v ich typoch sa možno ľahko zmýliť.
Keďže sú to ľudia s veľkými ideálmi, často uvažujú o neuskutočniteľných veciach, ale v jadre sú skromní, trpezliví a verní. Majú pevnú vôľu, ale chýba im rozvaha. Charakteristický pre toto znamenie je aj sklon k prispôsobivosti. Neradi sa o svojom zmýšľaní radia s inými, nie sú zanovití, veď sa dokážu aj ľahko prispôsobiť, ale ak ich prenasleduje vidina cieľa, nedajú sa odradiť. Niekedy pre takúto myšlienku ohrozujú vlastný život. Zaujímajú sa o sociálne problémy.
Sú pracovití. V spoločnosti ich vidia radi, ale oni sú istejší v samote, pretože majú zmysel pre pokojný život. Milujú prírodu a usilujú sa v nej bádať. V tom sú vytrvalí a húževnatí. Vždy sa však zaujímajú len o časť prírody - vtáctvo, rastlinstvo a podobne.
Pretože sa neradi škriepia, možno s nimi dobre spolunažívať. Ochotne pomáhajú ostatným a to aj vtedy, keď prežívajú sklamanie z neuskutočnenia svojho cieľa. To im však netreba nikdy pripomínať. Ak ich niekto rázne odmietne, pociťujú to ako krutú bolesť a nevýslovnú krivdu.
Sú to nenapraviteľní utopisti. Ak zistia, že sa mýlili, podľahnú hlbokej a nebezpečnej depresii, uzatvárajú pred svetom. Chuť žiť sa im však vracia, len čo dostanú nový nápad a začnú ho realizovať.
Nebezpečenstvo, ktoré čaká týchto ľudí, ak sa narodia v nepriaznivom ožiarení iných planét, je sebectvo. Vtedy sú chladní a odmeraní, vzbudzujú v ostatných nepríjemný pocit. Vtedy ani osobné čaro neprekryje sebeckosť a s ňou súvisiacu chamtivosť. Ľudia tohto typu často rebelujú, ale sú aj skvelými vodcami.
Vodnári sú vo všeobecnosti premenlivej povahy, podliehajú vplyvu iných osôb a pripisujú im vlastnosti, ktoré v skutočnosti nemajú. Pochopia to, až keď sa sklamú. No nelenia a čoskoro si nájdu nový objekt záujmu.
Ich ľúbostné city nie sú hlboké, zväčša sa uspokoja so záujmom a obdivom, ak nadšenie ochabne, dochádza k prerušeniu vzťahu. Citové ochladnutie prichádza u nich náhle a prudko. Nezáleží im na tom ako druhá strana zareaguje.
Predsa sa však vyznačujú niektorými zvláštnosťami v rovine milostných vzťahov. Majú intímne zážitky aj s osobami rovnakého pohlavia, hoci zriedka. V manželstve sú z nich nepríjemní partneri, lebo vonkajšou láskavosťou a zdvorilosťou zakrývajú svoju skutočnú povahu. Dávajú prednosť telesným hodnotám pred duševnými. Nie sú schopní pochopiť dušu druhého človeka.
V manželskom spolužití sa im darí vtedy, ak stretnú partnera zo znamenia Blížencov alebo Váh. S Blížencami žijú v úplnej zhode a harmónii. Odporúča sa aj manželstvo s osobami v znamení Barana alebo Strelca.
Deti narodené v tomto znamení sú od malička búrlivé, zaujaté voči všetkému. Vzdorujú dospelým a ľahko sa odcudzia. Preto rodičia neraz ustupujú a musia mať zmysel pre ich výstredné myšlienky. Tieto deti prejavujú neobyčajný záujem o botaniku. Starostlivo si pripravujú herbáre. Majú vyvinutý zmysel pre vnímanie farebných kombinácií. Fantázia ich podnecuje k maľovaniu abstraktných obrazov. Pomerne skoro sa pohlavne prebúdzajú a preto musia rodičia včas zaviesť domácu sexuálnu výchovu.
Na aké povolania sú vhodní ľudia narodení v znamení Vodnára? Najmä na tie, ktoré súvisia so životom v prírode. Sú botanici, geológovia, ale aj astronómovia. Vo vedeckej činnosti sú neúnavní. Bývajú z nich vynikajúci letci, pretože sú odvážni. Často sa prejavujú aj umelecké sklony z detstva. Najmä ako výtvarníci udivujú smelosťou pohľadu na svet. No stáva sa, že neprerazia. Vodnári sa vonkoncom nehodia na posty úradnícke, bráni im v tom rebelantská povaha a presadzovanie vlastných myšlienok.
Sú chúlostiví na niektoré časti nôh, mávajú kŕčové žily a často si vykĺbia členok. Trpia aj poruchami krvného obehu, ostatné choroby ich zvyčajne obchádzajú.

Kozorožec

3. května 2007 v 19:12 | Jana Bolhová |  >>> HorosKopy
KOZOROŽEC (22.12. - 20.1)
Slnko v ňom zotrváva od 22. decembra do 20. januára nasledujúceho roku. Žezlo vládcu preberá po Jupiterovi Saturn.
Štíhlou postavou stredného vzrastu sa vyznačuje väčšina ľudí narodených v tomto znamení. V tvári prevládajú ostré črty, výrazný a ostrý je aj nos a hranatá brada. Oči majú vsadené hlboko v tvári. Charakterizuje ich pomalá a odmeraná chôdza.
Prvoradou vlastnosťou týchto ľudí je nesmierna ctižiadosť a s ňou spojená usilovnosť, pretože bez práce takmer nevydržia. Radi sa púšťajú do zložitých úloh, sú vytrvalí, okolie ich obdivuje. Ľahkou prácou priam pohŕdajú. Ich presnosť nie je totožná s puntičkárstvom. Ak sa im nedarí, začínajú znova. Neúspech je skôr hnacím motorom ako odradením. Keďže sú spoľahliví, povinnosti si plnia svedomito a včas. Málokedy sa ľudia narodení v tomto znamení vyznačujú nedbalosťou.
Zväčša sú vážni a uzavretí, spočiatku nikomu nechcú dôverovať. Naopak - sú dôverníkmi iných. Mlčia ako ryby, ak sa im niekto v zúfalstve zdôverí.
Pokým sú mladí, ťažko nadväzujú kontakty. Len neskoršie sa ostych rozplynie. Dokážu byť bezprostrední v úzkom kruhu svojich známych a vtedy majú zmysel pre humor, ba aj štipľavý vtip.
Je to paradoxné, ale radujú sa zo samoty. V nej sa nikdy nenudia, pretože nečinnosť zaháňajú akoukoľvek prácou. Oproti iným typom, ktoré zaháňajú nudu práve vyhľadávaním spoločnosti, Kozorožci sa uťahujú do samoty. Preto ich okolie pokladá za čudákov.
V živote sú to ľudia praktickí, šetrní a teda nenároční. Majú viac vyvinutý zmysel pre povinnosť ako pre zábavu. Sú pokojní, ale ak sa nahnevajú, patrične to vyjadria. Krivdy odpúšťajú, ale nezabúdajú. Kto stratí ich dôveru, už ju nenájde. Svoj postoj potom vyjadrujú odmeranosťou.
Nie je ľahké získať si lásku týchto ľudí. Ba ani ich náklonnosť. Ak sa však rozhodnú ľúbiť, potom sa celkom oddajú milovanej bytosti. Sklon k samotárstvu je síce prekážkou pri nadväzovaní známostí a preto treba s nimi jednať opatrne. Musia mať ustavične pocit, že sú milovaní. Ak tento pocit raz stratia, načisto sa uzavrú pred svetom a pokladajú sa za zbytočných ľudí.
Paradoxné je, že napriek svojmu samotárstvu sa ženia a vydávajú aj dva či tri razy. Pravda, často je nové manželstvo len výrazom trucu voči predchádzajúcemu partnerovi. Neplatí to o tých, ktorí sa už po prvom manželstve uzavrú do vlastnej ulity .
Zlé jazyky o nich tvrdia, že sú to ľudia chladní. Je to však naozaj len klebeta. Oni len radi obaľujú city do ľúbostných fráz. Nechcú o hlase svojho srdca hovoriť nahlas pred ostatnými.
Najlepšie sa k nim hodia ľudia narodení v znamení Býka. Šťastní sú však aj s Pannami a Rybami.
Deti narodené v tomto znamení bývajú často uzavreté a preto je ich výchova zložitá. Možno si ich získať iba dôverou. Napriek tomu zostávajú nesmelé a hanblivé. Navonok neprejavujú svoje city práve preto, že sa boja, aby ich ostatní nevysmiali. Najradšej sa hrajú v samote, ak ich niekto sleduje, hneď sa zľaknú. Sú bystré a vnímavé a učia sa už od raného veku. Majú nevýslovný pocit šťastia, keď vyriešia ťažkú úlohu. Zdravotne nebývajú na tom najlepšie, hrozí im časté prechladnutie. Mávajú slabšiu telesnú konštrukciu.
Ľudia narodení v znamení Kozorožca sú pracovití, usilovní a spoľahliví. Radi si vyberajú povolania, kde je dôležitá presnosť. Sú z nich vedci, ale aj svedomití lekári alebo prísni a poriadkumilovní dozorcovia. Pri výkone posledného povolania však často prekáža ich dobrosrdečnosť. Niektorí ľudia narodení v tomto znamení si vyberajú aj málo frekventované povolania (hrobár, kostolník).
Choroby ich postihujú najmä v mladosti. Trpia na infekcie a prechladnutie. Keď v dospelom veku zosilnejú, stávajú sa odolnejšími. Dožívajú sa vysokého veku. Trápia ich však aj zápaly kĺbov a v starobe sa im zhoršuje sluch podstatnejšie ako ich rovesníkom, narodeným v iných znameniach.

Baran

3. května 2007 v 19:10 | Jana Bolhová |  >>> HorosKopy
BARAN (21.3.-20.4)
Slnko vstupuje do tohto znamenia hneď v úvode svojho putovania 21. marca alebo v prvý jarný deň. Zostáva v ňom pôsobiť do 20. apríla. Vládcom v tomto znamení je Mars - teda predstaviteľ ozajstnej sily.
Tí, ktorí sa narodili v tomto znamení sa pýšia vysokou postavou (a ak vydržia, aj vysokým platom), sú mimoriadne vyvinutí a vzpriamená postava im zaisťuje pevný a istý krok. Pravda, len pod žezlom vládcu Marsa. Sotva sa dostanú pod vplyv majstra alkoholu, stráca Mars kontrolu nad ich krokom. Dlhý krk je súčasťou vysokej postavy, nos majú ostrý a výrazný. Pohľad prenikavý a neuhýbajúci, hlas panovačný .Vlasy, ak nepoužijú moderné farbivá, mávajú svetlé alebo dohrdzava.
Smelo idú pevným krokom za svojím cieľom, sú odvážni, energickí ako ich ochranca Mars. Chcú byť vždy prví. Komplikácie nastávajú, keď sa stretnú s ďalšími zo svojho znamenia. Sú rozhodní a takmer do všetkého sa púšťajú s nadšením. Preto sa dopúšťajú aj výstredností.
Neznášajú pätolizačov, ale ani si nedajú rozkazovať. Chcú byť nezávislí a slobodní. Dokážu si oboje vybojovať. Ich odvaha niekedy hraničí so šialenstvom.
Rúcajú staré a stavajú nové. Ich myšlienky bývajú často geniálne, preto ich neraz nedokážu realizovať. Nevedia, že trpezlivosť ruže prináša. Striedajú svoje nerealizované myšlienky a cieľ stále pred nimi uniká.
Ľudia v tomto znamení majú schopnosť mocného riečneho prúdu - strhávať za sebou ostatných. Sú rodení vodcovia. Preto nie sú obľúbení v spoločnosti, lebo sú panovační, neznášajú opozíciu. Myslia si, že vedia všetko lepšie ako ostatní, žijú v ustavičných konfliktoch.
Amor vystreľuje k nim šípy neraz už v školských laviciach. V manželstve si zachovávajú všetky svoje vyššie spomenuté vlastnosti. Neznášajú obmedzenia, nepokladajú manželstvo za rovnocenný zväzok. Ak sa dvaja takejto povahy stretnú v manželstve, môžu nastať vážne nedorozumenia, ktoré nevyrieši ani odborná poradňa. Majú radi partnerov, ktorí ich bez slova obdivujú.
S deťmi, narodenými v znamení Barana bývajú problémy aj pri výchove. Prejavuje sa ich zmysel pre nezávislosť a odpor k disciplíne. Už v materskej škole sa usilujú prevziať vedúcu úlohu. Len citlivé pochopenie pre ich samostatnosť odvracia tvrdohlavosť a panovačnosť. Hrami, ktoré rozvíjajú fantáziu môžeme eliminovať ich narastajúcu žiarlivosť. Najradšej sa hrajú s vojačikmi - cínovými alebo ešte lepšie z PVC. Táto hra rozvíja ich vodcovské schopnosti - a pritom je takmer neškodná. Bývajú veselé a živé. Keďže nikde neobsedia, radi sa vzďaľujú aj z rodinného prostredia, vždy sa však vrátia.
Pri voľbe povolania sa ľudia v znamení Barana musia rozhodnúť tak, aby pracovali samostatne, lebo neznášajú podriadenosť. Najlepšie, ak sa dajú na súkromné podnikanie. Vo väčších kolektívoch sa usilujú získať prvenstvo a preto ich ostatní ohovárajú. Dobrou možnosťou pre nich je aj zamestnanie vojaka z povolania. Uplatnia sa aj ako kresliči a architekti. Sú úspešní aj vo veľkých obchodných transakciách. Zaujímavé je, že z nich bývajú aj vynikajúci chirurgovia.
Sú častejšie zdraví ako chorí. Zvyknú trpieť len bolesťami hlavy alebo vysokým krvným tlakom. To nijako nesúvisí s ich vysokou postavou. Sú náchylní na slnečný úpal, vyššie horúčky, ale tie rýchlo pominú. Úrazy si spôsobujú strelnými a sečnými zbraňami. Preto je lepšie, keď ich nevlastnia alebo nezvesujú zo steny.

Rak

3. května 2007 v 19:07 | Jana Bolhová |  >>> HorosKopy
RAK (22.6-22.7)
V tomto čase - od 22. júna do 22. júla Slnko vyžaruje i v znamení Raka. Vládcom nad Rakom je sám Mesiac.
Podľa zavalitej postavy možno často na prvý pohľad poznať ľudí, narodených v tomto znamení. Krk majú primeraný k telu, širší ako zvyčajne. Tvár majú okrúhlu a plnú, bradu nevýraznú. Nos nemávajú veľký, ale niekedy sa zdvíha dohora. Vlasy mávajú často svetlé, pohľad skôr plachý a zasnený. So zavalitou postavou súvisí aj ťarbavá chôdza. V tvári bývajú bledí, ale to nesúvisí s chorobou.
Povahovo sú to ľudia zdržanliví, pokojní a preto prispôsobiví v zamestnaní i v manželstve. Od partnera požadujú spoľahlivosť vo všetkom. Sami však často menia nálady a potom vnútorne trpia. Bývajú hanbliví a váhaví. Napriek vrodenej ostýchavosti žijú preto, aby si ich okolie všimlo. Často sa však práve v tomto sklamú. Preto neradi ukazujú svoju pravú tvár a prispôsobujú sa situácii. Ostýchavosť je príčinou, že im v živote mnohé utečie. Zvyčajne si to však sami neuvedomujú. Sú neistí v situáciách celkom prirodzených. Trebárs v neznámom meste sa nespýtajú na ulicu, kde je veľký obchodný dom alebo kultúrna pamiatka. Radšej hľadajú sami a dlho. Pozvanie na návštevu pokladajú za priazeň a naklonenosť, ale z vrodenej ostýchavosti návštevu odkladajú. Nevyhľadávajú väčšiu spoločnosť, trpia predstavou, že sa v nej zosmiešnia. Boja sa, že práve preto ich ktosi ustavične sleduje.
Hanblivosť však neprekáža ich vnútornému nadšeniu. Majú radi romantiku, tajomné sily a často sú veriaci. V pamäti si uchovávajú aj najdrobnejšie zážitky a rozličné zbytočné detaily. Preto sú radi, ak si môžu oživovať spomienky. Najradšej na lásku a sklamania. Často sa obklopujú darovanými drobnosťami, lipnú na domove a rodinnom kruhu. Najradšej by sa z neho nevzďaľovali. Preto pri cestách po svete trpia spomienkami a sužujú sa kvôli rodine. Majú radi staré fotografie, na ktorých sú ich lásky z mladosti. Bránia sa častej výmene nábytku v domácnosti. Spokojní sú v prostredí, ktoré im pripomína detstvo a rodičov.
Sú to ľudia v podstate nenároční, a teda šporovliví. Hoci majú vo vrecku len pár korún, necítia sa nemajetní. Pravda, ak Mesiac v čase ich narodenia bol pod vplyvom nepriaznivého žiarenia, sú leniví a náladami ohrozujú celé okolie. S ničím vtedy nesúhlasia a ani sami nevedia, čo by chceli.
Ich ostýchavosť je príčinou, že často skrývajú svoje vnútorné city, ktoré nimi vášnivo lomcujú. Preto musí partner včas prevziať iniciatívu sám. Niekedy sa cítia dotknutí aj v situácii, ktorú druhí pokladajú za celkom obyčajnú. Citlivosť týchto ľudí a meniace sa nálady naozaj ťažko pochopiť.
V tomto znamení sa rodia ženy, ktoré sú potom najlepšími matkami. Tieto svoje vlastnosti prenášajú v manželstve aj na partnera - sú mu starostlivou matkou viac ako milenkou. Priam prekypujú láskou a tak ju rozdávajú všade, kde sa dá. Starajú sa o nemocných, pomáhajú láskavým slovom. Pravda, ak Mesiac v čase ich narodenia bol pod vplyvom nepriaznivého žiarenia, materinská láska sa mení na opičiu, ktorá deťom viac škodí ako osoží. Takýchto žien však nie je veľa. Nepriaznivé žiarenie sa prejaví aj na ich šetrnosti, ktorá môže prerásť do držgrošstva a nesúcití s ľuďmi.
Najlepšie si rozumejú s ľuďmi v znamení Rýb a Škorpióna. Ak partner pochádza zo znamenia Rýb, znásobuje sa láska k domovu a to má zasa veľký význam pre deti. Škorpióni zasa vplývajú na Rakov v umeleckom smere. Ak sa Panna stretne s Rakom a spojí sa ich osud, budú spokojní a šťastní. No najšťastnejšia je konštelácia s partnerom, ktorý vytvorí pre Raka spoľahlivú oporu.
Deti narodené v tomto znamení sú prítulné a úprimné. Treba sa im venovať a pestovať v nich zmysel pre nehu. Od útleho veku túžia po rodičovskej láske. Trpia, keď rodičia náhodou nie sú doma. O svojich citoch však nehovoria nahlas. No ľahko to spozorovať na ich tvárach. Radi čítajú a počúvajú o ďalekých krajinách. Súvisí to s veľkou fantáziou a predstavivosťou. Majú pocit, že príbehy skutočne prežívajú.
Najlepší liek na ich ostýchavosť je pobyt medzi cudzími ľuďmi. Stačí, ak sa zúčastňujú pri návštevách rodinných známych a otvorene s nimi konverzujú. Tak prekonajú svoje zábrany, ba aj prílišnú citlivosť.
Majú výbornú pamäť a preto vyhľadávajú zamestnania, kde ju môžu uplatniť. Študujú dejiny alebo cudzie jazyky. Obdivujú dávne zvyky a mravy , priťahujú ich dejiny kultúrnych civilizácií. Zaujímavé je, že úspech majú aj v povolaniach, súvisiacich s vodou a tekutinami. Sú z nich vynikajúci námorníci alebo lekárnici.
Objavuje sa u nich aj herecký talent. Často však práve pre vrodenú ostýchavosť ho ďalej nerozvíjajú. Trpia trémou. Navyše, ženy v tomto znamení najradšej dajú prednosť materstvu.
Citlivým miestom týchto ľudí je žalúdok. Každé duševné vzrušenie sprevádzajú jedením. Aj obličky majú chúlostivé. Choroby sa však zjavujú až po štyridsiatke. Často, keď je Mesiac v splne, trpia nespavosťou a nervozitou, ale nie sú námesační.

Blíženci

3. května 2007 v 19:05 | Jana Bolhová |  >>> HorosKopy
BLÍŽENCI (21.5-21.6)
Patrónom znamenia je Merkúr. Pod jeho dohľadom vchádza Slnko do znamenia 21. mája a zostáva až do 21. júna.
Títo ľudia mávajú priemernú postavu, občas sú vysokí a štíhli. Na úzkej, mierne oválnej tvári vynikajú vyznačené črty. Tento typ ľudí máva zvyčajne dlhšiu bradu. Charakterizujú ho aj dlhé ruky, pekné oči, nepokojný, hoci nie číhajúci pohľad. Sú rýchli a živí. Nielen pri chôdzi.
Znamenie, v ktorom sa narodili, predurčuje ich dvojakú povahu. Raz sú pokorní a láskaví, potom zase celkom bezcitní. Ustavične hľadajú niečo nové. Z charakteristického znamenia Blížencov pramení aj rozorvaná povaha. Väčšinou sa púšťajú do všelijakých robôt, ale takmer nič nedokončia. A tak sa to strieda po celý život. Tak ako s ich vzťahom k práci je to aj so vzťahom k ľuďom. Nadchnú sa, ale potom zanevrú.
Sú učenliví a čulí. Vedia sa prispôsobiť. Situácii i partnerovi. Vždy však iba dočasne. Radi rečnia - a nielen ženy narodené v tomto znamení. Sú zaľúbení do svojho hlasu, často im je ľahostajné o čom hovoria. Bývajú z nich dobrí politici.
Sú zvedaví - a nielen ženy .Myslia si, že sú predurčení na to, aby prišli veciam na koreň, odkrývali tajomstvá. Nepokoj prenášajú aj na okolie. Mnoho ľudí v ich prítomnosti znervóznie a vlhnú im dlane. Blíženci nemajú radi strednú cestu. Neraz aj nasilu prenášajú na ostatných svoje názory .
Stáva sa, že patrón Merkúr je nepriaznivo ožiarený ďalšími planétami a vtedy sa rodia ľudia nespoľahliví a podráždení. Aj vtedy jednou z ich typických vlastností je zvedavosť, ale spojená s indiskrétnosťou. Kto sa im zverí, riskuje svoje vnútorné tajomstvá. Zvedavosť sa niekedy mení na nenávisť, keď sa dozvedia, čo malo zostať utajené.
V citoch sú nespoľahliví. Obyčajne sa sústredia na prvú fázu vzťahu, píšu krásne Listy a nadšene rečnia o láske. Sľubujú Lásku až za hrob. No v podstate sú len výbornými spoločníkmi. Galantnosť je u nich rovnocenná s vedomým klamstvom.
Nestálosťou v Láske spôsobujú milovaným utrpenie a žiaľ. Od náruživosti nebýva ďaleko k nenávisti. Sú podozrievaví, radi zneužívajú osobné tajomstvá ostatných na to, aby sa sami očistili.
Ženy narodené v znamení Blížencov sú len o vlások spoľahlivejšie než muži. Na vlásku visí často aj ich rozhodovanie medzi dvoma láskami. To, samozrejme, prináša so sebou mnoho sklamania.
Nerozhodnosť medzi partnermi spôsobuje u Blížencov častú podráždenosť. Potvrdzuje sa, že kde sa dvaja bijú, tretí víťazí. Teda až tretia žena (nie manželka!) môže byť mužovi v tomto znamení oporou.
S Blížencami si rozumejú znamenia ako Vodnár a Váhy. Harmonický môže byť aj zväzok s partnerom v znamení Kozorožca či Leva.
Deti v tomto znamení treba vychovávať prísne. Vtedy dosiahnu v živote úspech. Zároveň však treba s nimi jednať láskavo, len tak sa zbavia roztržitosti a nesústredenosti. Medzi prísnosťou a láskavosťou treba citlivo nájsť deliacu čiaru. Vtedy nás takéto deti obdaria nejednou radosťou.
Zaujímavé je, že Blíženci v detstve majú sklony k samotárstvu napriek svojej dvojakej povahe. Sú však všestranne nadané, ale netreba im veľa dovoľovať. Aj tu platí, že sústredenosť je opakom povrchnosti.
Blíženci majú talent na obchodné podnikanie. Dokonale si vedia zrátať zisky ešte pred samotným obchodom. Vďaka tomu si hľadajú primerané zamestnanie. Okrem obchodu sa obyčajne vždy venujú ešte celkom inej činnosti.
Nezriedka študujú právo a sú z nich šikovní novinári. Je to v súlade s ich povahou. Obchod i Novinárstvo prinášajú ustavične nové zážitky .
Blíženci si musia dávať zvýšený pozor na zdravie. Z obyčajného prechladnutia môžu dostať zápal pľúc. Ženy majú navyše sklon k hystérii, ale nielen v rámci rodinného kruhu. Ak sa Blíženci stanú príliš nervóznymi, je dobre, ak jedno zamestnanie zanechajú. Zdravie je cennejšie než peniaze.


Lev

3. května 2007 v 19:03 | Jana Bolhová |  >>> HorosKopy
LEV (23.7-23-8)
Slnko v ňom pôsobí od 23. júla do 23. augusta a samo je aj vládcom tohto znamenia.
Šťastlivci narodení v erbe Leva majú najušľachtilejšie a najvznešenejšie povahy. Sú to ľudia vysokí, s mimoriadne vyvinutou hornou časťou tela. Tvár majú oválnu a vždy sviežu, čelo silné, vlasy zvlnené, oči živé a srdečné. Pôsobia autoritatívne. Vyznačujú sa vrúcnym a zvučným hlasom. S povahou týchto ľudí súvisí vrodená pýcha a túžba po moci. Na rozličných stupňoch - od vrcholu pyramídy vlády. Ostatní ich rešpektujú a uctievajú.
Majú vzácny dar, šíriť okolo seba veselosť a srdečnosť. Deti narodené v tomto znamení sa nazývajú aj "slnečnými". Dokážu rozohriať okolie ako slnečné lúče a vyvolať radosť, aj vtedy, keď je nálada "pod mrakom". Preto sú aj sebavedomí, nepoznajú obavy a úzkosť a radi sa venujú ostatným. Sú dôstojnými a taktnými dôverníkmi, pred ktorými sa možno otvorene vyrozprávať. Priam sa usilujú prenášať zo svojej sily časť aj na druhých.
Kladú si vysoké ciele. Spôsob života je v mnohom mimoriadny. Čistú a ušľachtilú myseľ však chcú iní zámerne oklamať. Oni sami sú presvedčení, že nikto nemôže sklamať ich dôveru. S vrodenou pýchou zase súvisí aj občasné pohŕdanie. Pomstiví nie sú a veľkodušne odpúšťajú. Pravda, ak je Slnko nepriaznivo ožiarené, mení sa pýcha na nadutosť.
Ľudia narodení v tomto znamení sa vyznačujú plamennou povahou. Silné ľúbostné city kombinované s dobrosrdečnosťou vyvolávajú v ostatných pocit šťastia. Dobrá vôľa a veselá nálada ich predurčujú k tomu, že sa na nich nikto nenahnevá. Hoci sú plamennej povahy, sú spoľahliví a pozorní. Nevyhľadávajú ľúbostné dobrodružstvá a partnerov milujú celou svojou bytosťou. Preto sú manželstvá s týmito ľuďmi celoživotnou výhrou.
Takmer nikdy nehovoria o svojich starostiach. Pri svojej povahe ich takmer nemajú a ak predsa, tak sa s nimi vyrovnajú sami. Smútok duše nikdy nevidno na ich tvárach. Radi štedro obdarúvajú milované bytosti a tak zmierňujú ich starosti.
Ženy v tomto znamení sa pokladajú za vynikajúce matky. Väčšinou prežijú krásny a harmonický život v rodinnom kruhu. No obidve pohlavia pri nepriaznivom ožiarení bývajú zmyselnejšie.
Najvhodnejší životní partneri pre nich sú zo znamení Strelca a Barana. Úspešný býva aj zväzok s Váhami alebo Blížencami.
Deti narodené v znamení Leva sú rozkošné. Majú kučeravé vlasy, ktoré si zachovávajú aj v neskoršom veku, bystrú tváričku s podmaňujúcim a niekedy až prešibaným výrazom. Sú vždy veselé, zdravé a od malička majú sklon k výnimočnosti. Radi obdarúvajú ostatných, čo u detí nebýva častý zvyk, najmä ak sa majú rozdeliť s obľúbenou hračkou. Rozdávanie darčekov sa časom môže meniť na márnotratnosť, preto treba včas pestovať aj zmysel pre šetrnosť. V peniazoch nevidia princíp bohatstva, často chcú darovať viac ako majú a hrozí im zadĺženie. Vyrovnávajú ho za nich rodičia.
Šťastlivci narodení v znamení Leva sa vzhľadom na, dôstojnosť a autoritu najviac hodia na rozličné reprezentatívne funkcie. Úspešní sú však takmer v každom povolaní, kde treba rozhodovať.
Sú výbornými spolupracovníkmi a hoci sú vo vedúcich funkciách, dajú sa poučiť aj od druhých. Sú priami a otvorení. Zväčša majú rečnícky dar a využívajú ho vo svojom povolaní alebo v herectve. Dokážu svojím hlasom ovládať zástupy. Organizmus majú zväčša zdravý a odolný. Niekedy trpia na reumu a potrebujú kúpeľnú liečbu. Najradšej majú slnečný kúpeľ. Preto ich deprimuje dlhotrvajúce chmúrne počasie. Len Slnko, ktoré je patrónom ich zrodenia, vyvoláva v nich veselú náladu a dodáva síl. Zvláštne, že často zomierajú na infarkt.

Váhy

3. května 2007 v 18:54 | Jana Bolhová |  >>> HorosKopy
VÁHY (24.9-23.10)
Slnko vstupuje na misky Váh 24. septembra a zostáva na nich do 23. októbra. V tom čase panuje Venuša.
Takmer všetci ľudia narodení v tomto znamení sa môžu pochváliť súmernou a krásnou postavou. Súvisí to so súmernosťou váh. Ich pohyby sú pokojné a vláčne. Oči zväčša veľké a zamatovo lesklé, pokojný, mierny pohľad. Charakteristické sú krásne formované dlhé ruky. Týmto ľuďom teda je čo závidieť.
Sú otvorení, svedomití a slušní. Nenávidia hádky a spory. Vyhýbajú sa konfliktom ako čert svätenej vode. Pôsobia dojmom vyrovnaných jedincov, často sú však nerozhodní a neistí. Nemožno sa na nich celkom spoľahnúť, lebo sa dajú ľahko ovplyvniť. Vedia sa sústredene pustiť do práce, ale keď niekto ich úsilie spochybní, úplne sa otočia. Navonok sú neprístupní, ale dokážu si nájsť cestičku ku každému, kto má o to záujem. Sami hľadajú oporu osobností so silnou povahou. Vyznačujú sa láskavosťou, priamosťou a šľachetnými myšlienkami.
Povahu majú vyrovnanú. Sú prispôsobiví, rozčuľujú sa skutočne len výnimočne. Ak ich niekto hoci len slovne napadne, stávajú sa energickejšími. Sami však neradi rozhodujú a prenechávajú rozhodnutia iným.
Typickou črtou ich povahy je spravodlivosť. Táto črta je však príčinou mnohého úskalia, ktoré musia prekonávať. Ak sa stretnú s odporom, vzdávajú sa aj vtedy, keď ich čakajú milé a príjemné veci.
Popri spravodlivosti majú vyvinutý zmysel pre krásu. Ani v jazyku neuznávajú hrubé slová. Všetko robia s pôvabom a eleganciou. Potrpia si na svoj domov. Na zariadenie, doplnky, oblečenie. Majú radi jemné, pekne zladené farby a tvary. Potrpia si na kvalitné veci, nekupujú napodobeniny a bižutériu. Zmysel pre krásu sa snúbi so záujmom o hudbu a umenie. Výborne tancujú, cítia rytmus, majú šarm. Radi sa pohybujú v menšej uzatvorenej spoločnosti, sú pozornými hostiteľmi a vytvárajú hosťom pocit príjemného ovzdušia.
Keďže sú to ľudia pokojní, bývajú dobrými manželskými partnermi. Veď sa aj neradi hádajú. Sú taktní, cápajúci, ale aj značne samoľúbi. Potrpia si na to, aby si ich ostatní všimli, hoci len pochválením strihu šiat. Prehliadnutie nového klobúka pokladajú za urážku a nedostatok pozornosti. Vyberajú si partnerov, ktorí majú vyberané, elegantné spôsoby. Zjavujú sa s nimi v spoločnosti alebo v divadelných foyeroch a vystavujú ich na obdiv. Stravujú sa v prvotriednych reštauráciách.
Najlepšie sa cítia v spoločnosti osôb zo znamenia Vodnára, tí totiž chápu ich umelecké cítenie a majú spoločný názor na mnohé otázky. Primeranými partnermi sú aj osoby narodené v znamení Blížencov. Nevinné zábavy a návštevy divadiel sú často ich jedinou radosťou, preto ich v tom netreba obmedzovať. Ak je jeden z manželov zo znamenia Leva alebo Strelca, môžu prežiť príjemný život.
Deti narodené v znamení Váh si vyžadujú pri výchove veľkú lásku a stálu oporu rodičov. Najradšej majú láskavé napomínanie a karhanie, boja sa však veľkého kriku. Dobré spôsoby majú vrodené a tak ich výchova nebýva problémom. Treba dbať, aby sa často nepozerali do zrkadla, lebo zostanú samoľúbe. Najlepšie je, ak vo svojej izbe zrkadlo vôbec nemajú. Taktne treba ovplyvňovať ich veľkú túžbu po zábavách všetkého druhu. Zmierňovať treba už v detstve aj nerozhodnosť a váhavosť, dávať pozor, s kým sa deti priatelia a kto ich ovplyvňuje.
Zo všetkých povolaní najvhodnejšie je súdnictvo. Talár sa totiž hodí k ich zmyslu pre spravodlivosť. Osvedčili sa aj vo vyšších úradníckych postoch, kde treba spravodlivo a rozhodne riešiť problémy. Muži majú vlohy aj pre povolanie bytového architekta alebo čalúnnika. Ženy sa zase rady realizujú ako módne návrhárky so smelými a vkusnými modelmi šiat. Úspešné sú aj ako učiteľky v tanečných školách. Ako herečky sa realizujú len v užšej spoločnosti.
Ľudia narodení v znamení Váh sú zdravý. Vyššiu citlivosť prejavujú obličky a močový mechúr .Treba sa vystríhať pred chronickým ochorením týchto orgánov .Niekedy sa ohlási aj cukrovka. Trochu im škodí aj víno, hoci ho radi pijú. Neopíjajú sa, ale alkohol ich čoskoro prenesie do veselej nálady.

Ryby

3. května 2007 v 18:53 | Jana Bolhová |  >>> HorosKopy
RYBY (20.2-20.3)
Slnko sa s týmto znamením stretáva 19. februára a zostáva v ňom do 20. marca. Aj toto znamenie má dvoch vládcov - Jupitera a Neptúna.
Sú to obyčajne nižší a chudí ľudia, s okrúhlymi ramenami a ohnutým telom. Majú slabo vyvinutú bradu, no napriek tomu je u nich mimoriadne aktuálny sklon k dvojitej brade. Oči majú vodnaté a zasnené. Vlasy jemné a riedke. Hlas jednotvárny.
Povahovo sú hanbliví, až zakríknutí. Sú precitlivení a najmenší podnet vyvoláva v očiach slzy ľútosti. Sú rozpačití a plachí, pôsobia dojmom akoby chceli zutekať. Neradi sa zoznamujú s novými ľuďmi.
Chýba im rozhodnosť a preto potrebujú oporu druhých. Potrebujú sa poradiť s každou maličkosťou. Nie sú to veľmi šťastné povahy. Žijú v ustavičnom nepokoji a strachu. Takmer nepoznajú, čo je to bezstarostnosť. Dostávajú sa aj do rozporu so zákonom, pretože majú labilný charakter a podľahnú rozličným zvodom. Musia sa vystríhať vplyvu zlého prostredia a kamarátov z mokrej štvrte. Pôsobia dojmom akoby žili v tranze.
Najlepšie sa cítia pri vode. Sú romantici a silná fantázia je príčinou toho, že snívajú s otvorenými očami. Radi sa zdržiavajú pri mori, ale často si to z finančných dôvodov nemôžu dovoliť. Celé hodiny hľadajú svoje stratené veci a potom ich znova strácajú.
Ľudia narodení v znamení Rýb bývajú často leniví alebo pohodlní. Treba ich doslova nútiť, aby niečo robili. Potrebujú ustavičné povzbudzovanie, aby znova neupadli do stavu nečinnosti. Založení sú mediálne. Vábi ich nadprirodzenosť a zaoberajú sa myšlienkami o posmrtnom živote. Často sú námesační.
Aj v láske sú ostýchaví a váhaví. Mnohí z nich milujú len "na diaľku" a boja sa priblížiť k objektu svojej lásky. Preto sú zväčša nešťastne zaľúbení a dokážu niekoho zbožňovať celé roky, hoci ho poznajú len povrchne. Všetky milostné zážitky sa odohrávajú v ich fantázii.
Predsa však túžia po manželstve. To je možné len vtedy, ak partner včas spozná ich ostýchavosť a preberie iniciatívu vo vzájomnom vzťahu. Inakšie by príprava na manželstvo mohla trvať celé roky. Muži sa skoro nikdy neženia sami, musia ich oženiť druhí, ale neskôr v manželstve sa predsa spamätajú. Sú schopní priniesť pre rodinu akúkoľvek obeť. Majú radi deti a zvyčajne sa tieto manželstvá vyznačujú viacerými potomkami.
Najlepšie si rozumejú so znamením Škorpióna alebo Raka. Najmä ku Škorpiónom majú obzvlášť srdečnú náklonnosť. Celkom sa podriadia a nechajú viesť. Vhodní sú aj partneri zo znamenia Raka, lebo majú vlohy pre rodinný život a domov.
Deti narodené v tomto znamení sú precitlivené a neznesú nijaké výčitky. Vyžadujú si zvýšenú trpezlivosť. Z hocijakého pokarhania sú nešťastné a plačú už pri prísnejšom pohľade. Typické je, že takmer všetky majú vrodené sklony k lenivosti a neporiadku. Treba ich ustavične nabádať, súriť, ale opatrne, aby sa nerozplakali. Najlepší liek na hanblivosť je pobyt v cudzom prostredí. Tieto deti majú dobrý sluch a hlas.
Ľudia narodení v znamení Rýb inklinujú k zamestnaniam súvisiacim s vodou a tekutinami. Sú z nich výborní konštruktéri lodí, venujú sa námorníctvu. Sú dobrými lekárnikmi, sladovníkmi, ale aj obchodníkmi s vínom alebo výrobcovia liehovín (aj domácich). Nespoľahliví sú v obchode a úrade. Ženy sa často presadia ako učiteľky alebo ošetrovateľky .
Mnohí ľudia narodení v znamení Rýb sú zdravotne labilní. Hrozí im prechladnutie. Nohy majú vždy studené a neznášajú chladné počasie. V starobe trpia reumatizmom. Ich veľkým nepriateľom je alkohol. To však neznamená, že sa vystríhajú aj iných drog. Nahrádzajú si nimi pocit sebavedomia, ktorý im tak chýba.

Strelec

3. května 2007 v 18:52 | Jana Bolhová |  >>> HorosKopy
STRELEC (23.11-21.12)
Slnko sa stretáva s hrotom jeho šípu 23. novembra a odráža sa od neho 21. decembra. Tetivu napína Jupiter.
Sú to obyčajne štíhli ľudia s dlhými nohami, vysokým čelom, krásne klenutým ako napnutý luk a pekne formovaným nosom. Charakterizujú ich pekné a lesklé vlasy, rednúce v oblasti spánkov. V priamom pohľade sa zračí výraz odvahy. Pleť a zuby sú svieže a zdravé. Pôsobia dojmom zdravia a sily a takí sú aj v skutočnosti.
Povahu majú veselú a slobodnú. Prekážky a váhavosť sú pre nich zemou neznámou. Prísnosť a úprimnosť však občas bývajú ich nevýhodou, zraňujú nimi ostatných. No nie sú uštipační alebo zlomyseľní. Kto si ich obľúbi, rád sa s nimi stretáva a zabáva, pretože spôsob ich života je čerstvý, oživuje a inšpiruje. Zriedka sa zaoberajú duševnými problémami, radi športujú, jazdia na koni a obľubujú poľovačky, ale nie z titulu svojej funkcie. Sú mnohovravní, ale nikomu príliš nelichotia. Milujú život v prírode a dlhšia absencia sa im vidí ako väzenie. Tento druh ľudí nemožno obmedzovať, pretože by stratili pocit slobody a nezávislosti.
Sú výbušní, ľahko sa rozčúlia. Hnev ich takisto ľahko prejde, ba zabudnú na jeho príčinu, hoci nemajú sklony k skleróze. Nikdy sa netaja s tým, že o niečom pochybujú a radi hovoria z očí do očí. Sú štedrí, obdarúvajú známych, tešia sa z ich radosti. Peniaze často ľahkomyseľne rozhadzujú. Mali by sa vystríhať hazardných hier, pretože radi vsadia všetko na jednu kartu. Popritom sú podnikaví a dobrodružní. Život v meste im neprináša plné uspokojenie.
Ľahko vzplanú. Vo všetkom. V láske milujú vášnivo, ale sú nedočkaví, netúžia tajne. Partnerovi dajú najavo, o čo im ide. Radi obdarúvajú milované osoby, niekedy však dávajú viac ako môžu a dostávajú sa do finančných ťažkostí. Muži sa dokážu kvôli žene úplne zruinovať. Výčitky sú zbytočné. Nie sú pritom vhodní pre manželstvo, lebo každú chvíľu vzplanú na novom ohnisku. Preto sa ženy narodené v tomto znamení dobrovoľne rozhodujú pre nezávislý život a rodinu si nahrádzajú športom a prechádzkami v prírode.
Predsa však, tí, ktorí sa rozhodnú pre manželstvo, mali by si vyberať partnerov z radov Levov alebo Baranov. V mnohom sa zhodnú. Dobré vzťahy pestujú aj s osobami zo znamenia Vodnára a Strelca.
A čo povedať o deťoch narodených v tomto znamení? Sú veselé, usmievavé, čulé a svieže. Občasnú výbušnosť im treba prepáčiť. Neznášajú rozmaznávanie a pestovanie na rukách. To treba vedieť, lebo rodičia nevedia zistiť príčinu plaču, keď ich vezmú do náručia. Neznášajú sedavé hry, potrebujú pohyb a voľnosť. Najmä na čerstvom vzduchu a slnku. To v nich zároveň podporuje pocit nezávislosti a samostatnosti, po ktorom vnútorne túžia. Ak by im v tom rodičia bránili, riskujú odcudzenie. Naopak, ak majú voľnosť, sú vďačné. Nie sú to deti veľmi nadané a preto ich netreba nútiť do učenia. Majú však radosť z peknej cestopisnej alebo dobrodružnej knižky a pociťujú ustavičný hlad po takejto literatúre.
Aj dospelí ľudia v znamení Strelca milujú voľnosť a teda život v prírode. Často sa stávajú lesníkmi alebo poľovníkmi z povolania. Radi pracujú na safari. Sú však z nich aj dobrí dôstojníci, najmä jazdeckí, vzhľadom k tomu, že milujú kone. Dokážu čeliť každému nebezpečenstvu, a tak sú z nich vodcovia výprav na vysoké vrchy i do hlbokého podzemia. O týchto cestách dokážu napísať pútavé knihy a získať si srdcia čitateľov.
Chúlostiví sú najmä na pľúca. Vari preto ich tak priťahuje panenská príroda, kde môžu dýchať čistý vzduch z plných pľúc a bez obáv. Sťažujú sa na ochorenie pľúcnych hrotov. Sami sú dosť ľahkovážni a preto je starostlivosť o nich závislá na blízkych osobách. Pri športovaní, pochopiteľne, neraz utrpia aj úrazy, zlomeniny a vykĺbeniny, ale vždy sa z toho dostanú. Ak náhodou bol Jupiter v čase ich narodenia vo svetle nepriaznivého ožarovania, sú náchylní k očným chorobám. Môžu im predísť po dôkladnej konzultácii s očným lekárom a dobrým optikom.

Škorpión

3. května 2007 v 18:51 | Jana Bolhová |  >>> HorosKopy
ŠKORPIÓN (24.10-22.11)
Slnko sa s ním stretáva 24. októbra a zotrvajú spolu do 22. novembra. Vládcom znamenia je Mars.
Škorpióni sú zvyčajne vysokí ľudia, obdarení prenikavým myslením. Svojou bystrosťou sú schopní pochopiť rýchlo všetko nové a neznáme. Sú nositeľmi originálnych názorov, ktoré obhajujú priam fanaticky. Neznášajú, ak im niekto protirečí. Sú zanovití ako mulice. Málokedy svoj názor menia alebo korigujú.
Pritom sú neobyčajne ochotní voči ostatným, ale neľútostní voči tým, ktorí sa im nepáčia. Sú to zložité povahy. Nikdy nemožno odhadnúť, ako budú reagovať. Práve, keď od nich očakávame láskavosť a ochotu, sú uštipační, a zlostní. A naopak, keď od nich očakávame podraz, priam sršia ochotou. Ich chuť pomáhať a ničiť zároveň visí vždy na vlásku.
Sú priateľskí. Vrcholom ich spokojnosti je spokojnosť priateľa. No dokážu dokonale precítiť aj pocit nepriateľstva so všetkou krutosťou. Pomstu pokladajú za sladkú. Ak si niekoho zaumienia znemožniť, sú dôslední. Sú však aj sliediví. Nemôžu za to, je to chorobné. Chcú vedieť všetko o súkromnom živote tých, ktorí ich nejakým spôsobom zaujali. Radi tvrdia, že sú len zvedaví a robia to zo zábavy .
Typickou vlastnosťou týchto ľudí je genialita. Prejavuje sa slovami i skutkami. Často však svoje geniálne nápady nedokážu realizovať a tak sa géniami nestávajú. V spoločnosti sú zábavní a obľúbení. Prejavujú sklony k mystike a meditáciám.
Milujú vášnivo, azda najvášnivejšie z ľudských typov. Začínajú v mladosti a zmysel pre erotiku im neraz prináša aj nepríjemnosti. Obetujú však všetko. Ak sa sklamú, väčšinou sa psychicky zrútia. Dokážu slepo poslúchnuť. Záletníkmi sa stávajú až vtedy, keď nenájdu primeraného partnera. Zmysel pre erotiku nepozná prekážky .
Manželstvo, hoci uzavreté z lásky, nemáva dlhé trvania. Utrápia partnera žiarlivosťou a nedôverčivosťou. Navyše majú sklon k sadizmu. Často si sami vymýšľajú príčiny, len aby vyvolali trápne manželské scény. Preto ich partneri opúšťajú. Mnohí ľudia narodení v tomto znamení sa po búrlivom ľúbostnom živote úplne zrieknu erotiky a oddávajú sa umeniu alebo meditáciám s duchmi. Sú z nich vyznavači všetkých náboženstiev.
Ak je Mars pod vplyvom nepriaznivých lúčov, zosilňuje sa v týchto ľuďoch sklon k orgiám a výtržníctvu.
Do manželstva s nimi najvhodnejšie vstupujú ľudia zo znamenia Raka alebo Rýb, sami sú totiž panovační a potrebujú niekoho, kto sa im prispôsobí. Znášajú sa aj so znamením Kozorožca.
Problémy sú aj s deťmi narodenými v tomto znamení. Sú hašterivé, zanovité a falošné. Neznášajú námietky, sú vzdorovité a nedisciplinované. Keďže bývajú falošné, navonok pomýlia dospelých predstieranou dobrotou. Ich krutosť a zlé sklony možno eliminovať jedine prísnou výchovou. Ak je v rodine viacero detí, Škorpión získa prevahu a diktuje ostatným súrodencom. Tí nemajú na výber, pretože ho poslúchnu alebo sa ho budú báť. Niekedy však tieto deti bývajú otvorené, majú bystrú myseľ a zmysel pre vtip. Na druhej strane už v ranom veku sú náchylné k erotickým sklonom. Preto im treba včas všetko vysvetliť a tak ukojiť ich zvedavosť. Ináč by hľadali odpoveď inde, napríklad vo filmoch pre mládež nevhodných.
Ľudia narodení v znamení Škorpióna dokážu ovládať iných. To má výrazný vplyv aj na voľbu ich povolania. Ich osobná príťažlivosť vzbudzuje dôveru, ak sa stanú praktickými lekármi. No vďaka kombinačnému a prenikavému mysleniu sa často stávajú diagnostikmi. Presne a ľahko určia pôvod choroby. Sú však z nich aj dobrí maliari a nežní lyrici.
Citlivou telesnou oblasťou sú pohlavné ústroje. Citlivejšou než pri iných znameniach. Preto ich sklon k neviazanému životu prináša mnohé nebezpečenstvá. Sú obzvlášť náchylní na ochorenie AIDS. Poruchy tráviaceho traktu a črevné ochorenia sú v porovnaní s tým iba zanedbateľné.
Ženy narodené v tomto znamení prežívajú mnoho starostí pri každej menštruácii. Aj bežný priebeh sprevádzajú silné kŕče a bolesti. Vtedy sú nervovo podráždené, citlivé a skľúčené. Oporou je pochopenie partnera, ktorý je v tom čase nielen pozorný, ale sám vykonáva všetky domáce práce.

Býk

3. května 2007 v 18:49 | Jana Bolhová |  >>> HorosKopy
BÝK (21.4-20.5)
S Baranom sa Slnko lúči po 20. apríli a hneď vstupuje do znamenia Býka, kde hosťuje až do 20. mája. Tomuto znameniu kraľuje krásna planéta Venuša.
Chránenci Býka majú zvyčajne menšiu telesnú výšku, ale tá nemusí byť v priamej úmere k duševnej výške. Ich zavalitosť spôsobuje aj vysoký zátylok a krátky krk. Tvár mávajú okrúhlu a zdravo zafarbenú, nezávisle na tom ako sa vyspia. Čelo nízke a nos krátky. Oči veľké, ale nie vypleštené, milé, pohľad občas zadumaný. Typickým znakom tohto znamenia sú veľké ústa, ktoré opticky zväčšujú mäsité pery a často aj veľké zuby. Chôdza pomalá a odmeraná, ale odmeranosť sa neprenáša do správania sa.
Ľudia narodení v tomto znamení sú pokojní, trpezliví a nenároční. Chcú pokoj a pohodlie, čo niekedy kontrastuje s ich nenáročnosťou. Neradi podliehajú novátorstvu. Citovo sú prítulní a verní, ale spojenie s nimi sa nadväzuje ťažko aj preto, lebo bývajú odmeraní. Odmeranosť súvisí s plachosťou. Tá je obyčajne vrodená a spôsobuje aj čiastočnú uzavretosť nielen pred cudzími. Sú to ľudia priami, úprimní, s poctivými úmyslami, hoci navonok môžu vzbudzovať v ostatných práve opačné pocity. No zdanie klame aj v tomto prípade.
Nemajú radi námahu. Niekedy za ňu pokladajú aj rozmýšľanie. Chôdzu majú pomalú, ale pomaly ďalej nezájdu, lebo sa im nechce. Napriek tomu sú v zamestnaní usilovní a presní - vykonávajú príkazy takmer ako roboty.
Dokážu sa rozčúliť, ak ich podráždime do takej miery , že zabudnú na svoju pokojamilovnosť. Detonácie ich hnevu bývajú reťazovité. Vtedy je najlepšie stiahnuť sa do bezpečnej vzdialenosti a vyčkať v závetrí.
V živote bývajú praktickí a rozvážni. Obyčajne vedia, čo robia. Nepoznajú fantáziu a blúznenia (iba ak v horúčke), sú mlčanlivejší, idú svojou cestičkou. Majú vyvinutý cit ku kráse a umeniu. Disponujú umeleckými schopnosťami. Bývajú z nich sochári, speváci alebo stavitelia. Aj tak si možno vysvetliť, prečo už v antike zobrazovali Venušu.
V tomto znamení sa však rodia aj ľudia zanovití a leniví. To vtedy , keď sa Venuša pri narodení dostane pod vplyv žiarenia zlých planét. Na týchto ľudí sa potom nedá spoľahnúť. Okrem lenivosti holdujú jedlu a zmyselným rozkošiam.
Praví chránenci Venuše v znamení Býka nepatria medzi rojkov a idealistov. Lásku chápu prirodzene, neznášajú dvorenie a sentimentalitu. Hoci sa vyznačujú zmyslom pre rozkoše, vyvíjajú málo mileneckej aktivity, dôkazy lásky si zamieňajú s telesnou prítomnosťou milovanej osoby. Sami však túžia aby ich partner presviedčal aj slovami. Niekedy nás môže pomýliť, že svoju zmyselnosť neprejavujú už v mladosti, ale až v manželstve. Sú verní, prítulní a radi sedia pri domácom krbe. Žiaľ, manželstvo často býva hrobom ich umeleckých sklonov a skláňajú sa pred túžbou po pohodlí. Preto musí partner intenzívne umelecké sklony podporovať.
Ľudia narodení v znamení Býka sú znášanliví, vyhýbajú sa f hádkam. Beda však, ako sme už konštatovali, ak prelejeme pohár ich pokoja.
Násilní a nespoľahliví v láske sú tí, ktorí sa narodili pod vplyvom žiarenia zlých planét. Nekontrolujú svoje správanie sa a nemajú ďaleko k surovostiam. Pre týchto ľudí je dôležité nájsť si partnera v znamení Kozorožca alebo Panny. Len tak zavládne medzi nimi harmónia, zhoda, vzájomné porozumenie.
Deti narodené v tomto znamení nespôsobujú rodičom starosti. Sú pokojné, prítulné, ale vyžadujú si láskavosť. Sú pravdovravné. Nemajú radi hlučné hry a vyrušovanie. Najradšej sa hrajú osamotené. Obľubujú stavebnice a hry, pestujúce trpezlivosť. Od malička v nich treba potláčať sklony k pohodlnosti, napríklad aj pravidelným umývaním sa v studenej vode. Umelecké sklony sa prejavujú už v tomto období. Najčastejšie modelovaním muchotrávok a zvieratiek z plastelíny. Dôležité je rozvíjať aj ich hudobné schopnosti. Ak rodičia poľavia, nastúpi lenivosť. Tá potom ustúpi len vtedy, keď sa chcú deti dobre najesť.
Ľudia narodení v znamení Býka sú predurčení na zodpovedné miesta. Zároveň táto predurčenosť má viaceré úskalia, lebo si neradi zvykajú na nové metódy práce a tak je nebezpečenstvo, že zo zodpovedného miesta nebudú chcieť odísť. Pri práci však uvažujú striedmo a logicky.
Získanie dobre plateného miesta je výsledkom ich vrodenej túžby po peniazoch. Keďže nie sú verní pre novosti, výborne sa osvedčujú najmä pri chove oviec. Majú zmysel pre pokojný život na dedine. Tam, kde sa ešte dedina nevyrovnala s mestom.
Ženy narodené v tomto znamení sú praktické hospodárky a výborné kuchárky.
Choroby ich obchádzajú. Okrem zápalu mandlí, Lymfatických uzlín alebo vredov. Pociťujú prirodzený odpor k liekom.
Dávajú prednosť bylinám a iným domácim liekom.

Panna

3. května 2007 v 18:47 | Jana Bolhová |  >>> HorosKopy
PANNA (24.8-23.9)
Slnko svojimi lúčmi objíma Pannu od 24. augusta do 23. septembra. Kraľuje nad nimi Merkúr.
Chránenci Panny sú bystrí a šikovní. Praktickí. Vždy vyzerajú mladšie na svoj vek. Túto vlastnosť vedia oceniť najmä ženy v tomto znamení. Na prvý pohľad sú to ľudia, ktorí majú málo zvláštnych znakov. Väčšinou dosahujú stredný vzrast, súmernú, trochu nachýlenú postavu. Nos majú súmerný a rovný. Oči v tvári pôsobia múdro, ale neveľmi živo. Mávajú krátke a tenké nohy.
Títo ľudia podliehajú sebaklamu o veľkých ideáloch. Majú sklon k sebectvu a teda najradšej majú seba. Sú však tichí a mlčanliví, nerozčuľujú sa. Charakteristickou črtou sú nestále názory a pomerne ľahká ovplyvniteľnosť zo strany druhých osôb. Typickým znakom týchto ľudí je zženštilosť. S tým súvisí aj ľútostivosť a pocit, že sú chorí aj vtedy, keď sú zdraví ako repa. Nie sú však notorickí hypochondri. Chýba im sviežosť a prirodzená radosť. Sú citliví a urážliví. Podozrievajú ostatných, keď vtipkujú. Myslia si, že vždy na ich účet. Sami nie sú dosť ohľaduplní, kritizujú ostatných a hľadajú len chyby. Hlučnosť ich znervózňuje.
Vo všetkom chcú mať poriadok a systém. Na všetko majú svoju metódu a pracovný rozvrh. Sú šikovní v ručných prácach, doslova sú punktičkári. Prekáža im, ak je príbor na stole položený inak ako ho kladú oni, a takáto drobnosť im dokáže pokaziť náladu. Ťažko sa im zavďačiť. Preto často menia miesta. Pritom sú úslužní a ochotní pomôcť. Svoju praktickosť využívajú na radenie druhým. Majú výborný pozorovací talent. Všetko vidia zreteľne a triezvo. Prakticky. Nepúšťajú sa do náhlych rozhodnutí. Triezve myslenie takmer nikdy neovplyvňujú city. S peniazmi zaobchádzajú opatrne, nie sú nároční. Preto nemajú radi nápadnosť a módne výstrelky. Sami chcú byť nenápadní a skrývajú sa pred prílišným ruchom.
Ťažko zdolávajú zvýšené fyzické a psychické zaťaženie. Preto nešportujú, nehrajú karty a šachy .Šport by im však prospel na zvýšenie celkovej zdatnosti.
Zdatní nie sú ani v citoch. Vedú cudný a zdržanlivý život. Síria okolo seba ovzdušie čistoty a nepoškvrnenosti. Ak sa rozčúlia, tak len nad ľúbostnými vzťahmi iných. V tom sú nekompromisní. Ženy narodené v tomto znamení neberú mravy tak prísne. Sú koketné a chcú sa páčiť mužom. Puntičkárstvo, vypočítavosť a dôslednosť ich však sprevádzajú na každom kroku a často sú terčom poznámok.
Domácnosť vedú dobre. Peniaze vždy rozdelia a vedú si účtovné knihy nákupov a výdavkov. Čistota a ustavičný poriadok ich priam zotročujú. Niektoré gazdinky sú také fanatičky, že nadhadzujú poriadok a čistotu nad starostlivosť o manželské šťastie. Také ženy môžu pripraviť mužovi utrpenie, ktoré nezriedka vyústi až do rozvodu. Poriadok a čistota sú však viac na obdiv ako na používanie. Mnohé ženy zostávajú pannami.
Možno konštatovať, že ani muži, narodení v tomto znamení nie sú ideálnymi manželmi. Pedantnosť zvyšuje hladinu adrenalínu v krvi ich manželiek. Nič im nie je po chuti, raz je jedlo slané, inokedy horúce, často tvrdia opak pravdy. Sťažujú sa na žalúdok a ďalšie neduhy, otravujú celé okolie. Pritom ich treba vypočuť a zdržať sa kritického komentára. Hrali by sa na urazených, neprehovorili by aj niekoľko dní.
Kozorožci sú pre nich najvhodnejší partneri. Do úvahy prichádzajú aj znamenia Býka a Raka.
Deti narodené v znamení Panny sú šikovné a rozumné. Učia sa bez problémov. Sú nadané najmä na cudzie jazyky. Sú tiché a pokojné. Aj ony majú radi poriadok a čistotu. Obľubujú živé hry a píšu listy. Dievčatá majú rady pletenie a ručné práce. Sú to však deti málo telesne zdatné a treba, aby cvičili.
V zamestnaní sa na ľudí v znamení Panny málokto sťažuje. Poriadok, čistota, zmysel pre detail. Radi robia napríklad tabuľky, ktoré nikto nepotrebuje. Dotkne sa ich aj dobre mienená poznámka. Neraz si potom hľadajú nové miesto. Obzvlášť teraz, keď je nových miest nedostatok, treba s nimi citlivo zaobchádzať.
Dosahujú úspechy v literatúre. Pôvod je zrejme v tom, že už v detstve radi píšu listy. Vo vedeckej práci sú systematickí. Bývajú z nich šikovní redaktori, nakladatelia, právnici, ale aj mechanici a hodinári.
A zdravotný stav? Chúlostivý. Trpia na prechladnutie. Ak im lekár povie, že im nič nie je, hneď sa urazia. Istým spôsobom sa z choroby tešia. Hovoria o jej príznakoch a vtedy sa im uľavuje. Trpia aj žalúdočnými ťažkosťami. Majú radosť, ak môžu držať diétu, no keď sa im zunuje, vymyslia si nové ťažkosti a celkom opačnú diétu.

Obrázky, ikonY

3. května 2007 v 18:07 | Jana Bolhová |  >>> *EmO*

Tri týždne

3. května 2007 v 17:58 | Jana Bolhová |  >>> Sad story :((
NA ZAČIATKU SA VáM TO BUDE ZDAŤ MOŽNO SOMARINA ALE JE TO GOOD!!!
Kluk - Dnes jsem tě postrádal ve škole, kde jsi byla?
Děvče- Jo… musela jsem jít k doktorovi
Kluk - [Oh] Vážně? Ty?
Děvče - Nic zvláštního.. každoroční prohlídka
Kluk - [Oh]
Děvče - Tak… co jsme dnes dělali v matice?
Kluk - Nic ti neuteklo.. jen spoustu zápisků
Děvče - OK dobře
Kluk - Jo….
Děvče- Hej .. mám otázku..
Kluk - ok , Ptej se
Děvče- Jak moc mě miluješ?
Kluk - Víš že tě miluju víc než cokoliv!
Děvče - jo…
Kluk - Proč ses ptala?
Děvče- ….>mlčí<…….
Kluk - Je něco špatně?
Děvče- Ne, všechno je v pořádku
Kluk - Dobře
Děvče - Jak moc ti na mě zaleží?
Kluk- Chtěl bych ti dát celý svět v úderu srdce kdybych mohl..
Děvče- Chceš?
Kluk - Samozřejmě že ano! >povzdech< je něco špatně?
Děvče - Ne všechno je v pohodě
Kluk - Určitě?
Děvče- Ano
Kluk - Dobře.. já doufám..
Děvče - Chtěl bys pro mě zemřít?
Kluk - Kdykoliv bych se pro tebe třeba zastřelil miláčku.
Děvče - Opravdu?
Kluk - Kdykoliv. Ale teď vážně , není něco špatně?
Děvče - Ne.. Já sem v pohodě, ty si v pohodě , my jsme v pohodě, všechno je v pohodě.
Kluk - ….. ok
Děvče - Dobře.. musím jít uvidíme se zítra ve škole
Kluk - Dobře .. Ahoj.. MILUJU TĚ
Děvče - …. Taky tě miluju , pa
DALŠÍ DEN VE ŠKOLE
Kluk - Čau, neviděl si dneska mojí holku?
Kamarád - ne
Kluk - >povzdech<
Kamarád - Ani včera tu nebyla
Kluk - Já vím… Celou noc měla obsazeném telefon..
Kamarád - Hele vole tak víš jaký holky někdy jsou..
Kluk - jo.. ale ona ne
Kamarád - Nevím co ti mám ještě říct …
Kluk - Tak dobře.. Musím jít na Angličtinu , uvidíme se po škole
Kamarád - ok , já jdu na chemii (je tam psáno silence = věda… nepodstatný)
TU NOC
crrr-
-crrr-
-crrr-
Děvče - Prosím?
Kluk - Ahoj
Děvče - [Oh] čau
Kluk - Ty jsi dnes nebyla ve škole?
Děvče - [Oh] Musela jsem jít na nějaký vyšetření
Kluk - Jsi nemocná?
Děvče - Hmm …. Musím jít, na druhé lince mi volá máma
Kluk - Počkám
Děvče - Může to trvat dlouho.. zavolám Ti později
Kluk - Dobře… Miluju Tě miláčku
>>Hodně dlouhá pauza<<
Děvče - (se slzou v oku) podívej, budeme se muset rozejít
Kluk - Cože???
Děvče - Je to to nejlepší co pro nás teď můžu udělat
Kluk - jo?
Děvče - Miluju tě
>>klik<< ((položení sluchátka))
DĚVČE NEBYLO VE ŠKOLE 3 TÝDNY A NEZVEDÁ TELEFONY
Kluk - Čau vole…
Kamarád - čau
Kluk - Co se stalo?
Kamarád - Nic.. hele mluvil si se svojí ex?
Kluk - ne
Kamarád - Takže si neslyšel?
Kluk - Neslyšel co?
Kamarád - Hmm , nevím jestli bych měl být ten co ti to řekne
Kluk - Vole! Co to kurva… MLUV!!!
Kamarád - [Oh] … zavolej sem 433-555-3468
Kluk - ok
PO ŠKOLE KLUK VOLÁ NA TO ČÍSLO
Hlas - Dobrý den, okresní nemocnice , sesterské oddělení
Kluk - [Oh] musel sem si splést číslo … Sháním svojí kamarádku
Hlas - Jaké se jmenuje pane?
((Kluk dává informace))
Hlas - Máte správné číslo, to děvče je jednou z našich pacientek
Kluk - Opravdu?? Co se stalo? Jak jí je?
Hlas - číslo jejího pokoje je 646 budova A , oddělení 3
Kluk - CO SE STALO?
Hlas - Prosím přijďte a můžete ji vidět
Kluk - POČKEJTE! NE!
-tůůůůůůt-
-tůůůůůůt-
KLUK JDE DO NEMOCNIC..DĚVČE LEŽÍ NA NEMOCNIČNÍ POSTELI
Kluk - Panebože! Jsi v pořádku?
Děvče - ……….
Kluk - Miláčku! Mluv se mnou!
Děvče - Já…
Kluk - Ty co? Ty CO?
Děvče - Mám rakovinu… a žiju na přístrojích
Kluk -…….. (strašně moc se rozpláče ) …….
Děvče - Dnes mi ty přístroje odpojí ….
Kluk - CO??
Děvče - Chtěla jsem ti to říct.. ale nemohla jsem
Kluk - Neřekla si mi to?!
Děvče -Nechtěla jsem ti ublížit
Kluk - Ty mi nikdy nemůžeš ublížit!
Děvče - Chtěla jsem jen vidět že cítíš to stejné co já .
Kluk - ??
Děvče - Miluju Tě víc než cokoliv! Chtěl bych ti dát celý svět v úderu srdce kdybych mohl.. Kdykoliv bych se pro tebe třeba zastřelil .
Kluk - ……
Děvče - Nebuď smutbý , miluju Tě a pořád tady budu s tebou
Kluk - Tak proč si se se mnou rozešla?
Sestřička - Mladý muži.. návštěvní hodiny jsou u konce
KLUK OPOUŠTÍ POKOJ..DĚVČE JE ODPOJENO OD PŘÍSTROJŮ A UMÍRÁ:Ale co chlapec neví je proč mu děvče kladlo ty otázky, chtěla aby to řekl na poslední chvíly, a rozešla se s ním jen proto že věděla že jí zbývajé pouze 3 týdny.A myslela si že ho tím ušetří trápení když se rozejdou než umře.
DALŠÍ DEN:Chlapec byl nalezen mrtvý se zbraní v ruce. VZKAZ ZNĚL : Řekl jsem jí že bych se pro ni zastřelil …. Stejně jako ona řekla že by pro mě zemřela…¨

"Nikdy sa neopustíme"

3. května 2007 v 17:51 | Jana Bolhová |  >>> Sad story :((
Smutné písničky,venku sníh,sobota,sedíte u počítače....většina z vás tento pocit asi zná.Pocit kdy vám příde všechno těžké,nemožné a kdy se cítíte sami.Tento pocit prožívala i jedna holka.Byla strašně zamilovaná do jednoho kluka.Pořád si psali,telefonovali a vypadalo to,že se z toho co nevidět něco vyklube.Ze začátku to vypadalo jenom jako přátelství,ale pozdeji to začalo bejt vážnější.Potom ale začal couvat.Najednou to nebylo už to,co dřív.Choval se jinak.Přestali si psát a telefonovat a ta holka,která se jmenovala Naty se najednou cejtila strašně sama.Neměla s kym hrát na icq hry,neměla moc komu psát,neměla pocit bezpečí.Nebyl den,kdy by nebrečela,nebyl den,kdy by na něj nemyslela,nebyla noc,kdy by se jí o něm nezdálo.Pořád myslela jenom na něj a ostatní kluci jí nezajímali.Prostě jim nevěřila a ani se jí žádnej nelíbil natolik aby s nim chtěla bejt.Když už to trvalo několik měsíců řekla si dost a byla rozhodnutá mu to říct a taky to udělala.Bohužel stalo se to,co čekala-nevyjádřil se.Uplynul další měsíc a on nejevil žádný zájem.Chtěla na něj zapomenout a začít normálně žít.Bylo to strašně těžký.Chyběl jí...chybělo jí to volání....ty jeho slova....ty jeho pohledy.Jediné co jí po něm zbylo,byl jeden obrázek,který jí jednou poslal.Uplynulo pár týdnů a Naty si řekla,že na něj prostě nemůže zapomenout a ani nechce.Někde uvnitř cítila že to prostě nepůjde a že všechno dopadne dobře.Trápila se už tak dlouho,že zapoměla co to vlastně je štěstí.Neuměla se radovat a žila ve svym světě kterýmu nikdo nerozuměl.Byla z toho všeho už strašně vyčerpaná a slabá.Začalo se jí často stávat že z ničeho nic omdlela.Jednou omdlela ve škole a odvezli jí do nemocnice.Celý týden jenom spala a spala.Chodili za ní všichni známý a přáli si aby se co nejdříve uzdravila.Dokonce přišel i ten kluk.Chytil jí za ruku a i když nevěděl jestli ho slyší,řekl jí:"Promiň za všechno....byl jsem blbej a neuvědomoval jsem si co dělám...ale já tě mám moc rád a vždycky jsem měl."Začali mu téct slzy a dal jí ještě před odchodem polibek.Chodil za ní každý den.Jednoho dne se Naty konečně probudila.
O pár dní později: Naty už byla v pořádku a s tim klukem začala chodit.Byl to nejšťastnější člověk na světě.Slíbili si,že se nikdy neopustěj už.Jednou ten kluk ale nepřišel do školy.Naty se bála že se mu něco stalo,protože když nepřišel do školy,tak jí to vžycky řekl.Začala hodina a do třídy přišla učitelka.Vypadala strašně nešťastně a celý třídě oznámila,že ten kluk měl ráno nehodu na kole.Srazil ho vlak a on nepřežil.Naty tomu nemohla uvěřit.Byla v šoku a okamžitě se se strašnym pláčem rozběhla pryč.Pryč ze školy.V hlavě se jí vybavovalo uplně všechno co spolu prožili,každý jeho slovo.Běžela rovnou za jeho rodiči,protože jí v tu chvíli přišli nejbližší.Zazvonila a ve dveřích stáli nešťastní rodiče.Naty se rozbrečela ještě víc a vrhla se jim do náruče.Poprosila je jestli by u nich nemohla přespat,že domů nechce,že chce být u nich.Nechtěla aby volali její mámě.Nechali jí spát v pokoji toho kluka.Ráno jí ale řekli že musí domů.Její máma měla o ní velikej strach a nevěděla kde jí hledat.Rodiče toho kluka Naty přemluvili a odvezli jí domů.Její mámě všechno řekli.
O měsíc později: Naty skoro nechodila do školy.Celý den probrečela.Věřila na posmrtný život a věděla,že její bývalí kluk by si nepřál,aby se zabila,ale ona nemohla být na světě bez něj.Napsala mámě a všem ostatním přátelům dopis ve kterym naprosto všechno vysvětlila a řekla vše co chtěla říct.Vzpoměla si na jejich slib "Nikdy se neopustíme" a poslední vteřiny jejího života skončily...

Asi najsmutnejší príbeh-.....

3. května 2007 v 17:42 | Jana Bolhová |  >>> Sad story :((
JE TO DLHÉ ALE PEKNÉ A VEĽMI!!!!!!!
Všude bylo vedro k zalknutí, jen na hřbitově byl chlad. Za vysokou zdí, až v rohu hřbitova byl hrob, jehož náhrobek upoutával pozornost lidí, kteří občas zašli na samý konec hřbitova s touhou najít něco zvláštního. Z náhrobku vyzařovala tvář dívky, která byla v té době, která náležela této fotografii, velmi šťastná. Její úsměv byl tak krásný. Před hrobem stál chlapec a smutně se díval na náhrobek, jenž měl ve svém záhlaví citát: ,,Kdeko-li budeš, budeš-li poslouchat, najdeš mě vedle".
Tomu chlapci mohlo být tak 18 let. Stál tam ve stínu lip, v ruce držel kytici krásných kopretin. Hladil je a na ruce mu chvílemi padaly slzy. Já tam stála v pozadí s trochou zvědavosti a pozorovala jsem ho.
Stál tam snad už tři hodiny, ani jednou se neotočil, ani jednouse nepodíval jinam, než na tvář té dívky. Přistoupila jsem blíž, abych mu viděla do tváře. Uviděl mě a and by mě ani nevnímal, kdybych na něj nepromluvila. Byl hezký a mně se zdálo, že jsem snad hezčího kluka nikdy neviděla.Bylo divné, že takový kluk naní teď někde na koupališti, kde by byl určitě obklopen spoustou dívek, že tu stojí a padají mu slzy. Když jsem se mu podívala na rty, uviděla jsem, že si s někým povídá,ale nikdo tu nebyl. Až po chvíli jsem si uvědomila, že slova, která vypouští přes rty jsou určena někomu, kdo už na věky spí. Byla to slova pro tu neobyčejně krásnou dívku. Šeptal něco, ale já mu nerozuměla.
Až po chvíli vzlyk zesílil a on šeptal: ,,Proč jsi mi odešla?" V té chvíli bych se nejraději ztratila a nebyla toho svědkem. Poté položil květiny na hrob, otevřel lucerničku a zapálil svíčku. Vyndal z kapsy kapesník, otřel si oči a zahlédl mně. Na chvíli se zastavil a svýma krásnýma očima se na mě podíval. Byl to pohled velice smutný, ale měl sametově měkký hlas. ,,Ahoj, něco potřebuješ?" promluvil na mě. Nezmohla jsem se ani na slovo. Zeptal se mě znovu a v tom jsem se rozbrečela. Šel ke mně, řekl, ať nebrečím, že život je zlý. Dovedl mě k lavičce a půjčil mi kapesník. Byla to hrozná chvíle. ,,Promiň, já nechtěla," řekla jsem. ,,To nic," řekl a začal mi vyprávět svůj příběh.
,,Jmenovala se Klárka. Začali jsme spolu chodit. Poznali jsme se u kamaráda na oslavě. Líbila se mi a tak jsem šel pro ni, abychom si zatancovali. A pak jsem ji pozval na drink. Připadala mi jako bohyně, kterou mi někdo musel seslat. Povídali jsme si spolu a pak jsem ji doprovodil domů. Druhý den jsme spolu byli na koupališti, kde jsem se také poprvé líbali. Potom nastolo mnoho nádherných dnů. Po půl roce jsme spolu poprvé spali. Chodili jsme si na proti ke škole. Jen jednou jsme se spolu pohídali, netrvalo to však dlouho, po hodině jsme byli zase spolu. Chodili jsme spolu do kina i do divadla, téměř jsme se od sebe nehnuli. Naše parta nám říkala ,,snoubenci"."
Když mi Martin o tom všem vyprávěl, bylo mi zase do breku. Nedovedla jsem udržet slzy, brečela jsem a brečel i on. Kvetoucí lípy a stromy kolem byly jedinými svědky naší rozmluvy.
Jeho oči měli takový divný smutek a žal, jaký jsem ještě nikdy neviděla. Bylo zvláštní, vidět brečet kluka. ,,Když jí bylo 17, chodili jsme spolu právě rok. Oslavovali jsme to s kamarády na chatě rodičů a potom jsme se šli koupat. Bylo nádherné se spolu ve vodě milovat a potom celou budoucnost. Ráno kámoši odjeli a my zůstali sami.
Udělali jsme si slavnostní snídani v trávě a v té chvíli jsem byl nejšťastnější člověk na světě." Když dokončoval vyprávění, zpomaloval věty a oči se mu zalévaly slzama. Potom začal vyprávět ten smutný den... ,,Bylo právě takové vedro jako je dnes a my se rozhodly, že si vyjedeme do přírody. Jeli jsme k nádhernému jezeru kousek od nás, kde nikdo většinou není. A i dnes jsme tu byli sami. Klárka byla ten den nádherná. Měla úplně nové šaty a vlasy krásně rozevláté. Byl jsem šťastný... Večer se blížil a my jsme se rozhodli jít si zatancovat na ples. Lidé se po nás dívali a říkali, jaký jsme nádherný pár.
Když zábava skončila, jeli jsme domů každý jiným autem. Naposledy jsme se políbili, objali a každý jel svou cestou. Přišel jsem domů a šel spát. Uprostřed noci mi zvonil telefon, do nemocnice přivezli težce zraněnou dívku, která si přeje, abych tam přijel.
Celou dobu jsem utíkal, ani nevím, jak jsem tam doběhl. Otevírali mi dveře a dívali se na mě utrápeně. Doběhl jsem do jejího pokoje. Okolo postele seděli rodiče. V jejích očích byl pohled, na který nikdy nezapomenu. Řekla mi: ,,Nechce se mi umírat, ale musí to být." Pak se obrátila na rodiče a tichým hlasem, který ji byl tak cizí, řekla: ,,Za všechno, co jste pro mě udělali, vám dekuju".
Držel jsem ji za ruku a ona hlasem, který se těžce nesl pokojem, řekla: ,,Moc tě miluji a nechce se mi od tebe. Dones mi někdy kopretinya nenechávej můj hrob prázdný. Navždy tě budu milovat. Měla jsem vás všechny moc ráda, rodiče, tebe, jediného v mém životě." Potom usnula a my jsem museli odejít. Její mamka se zhroutila a její táta se zalitýma očima slazama ji podpíral. Já vyběhl ven, začali mi téct slzy. Najednou jsem byl sám. Chtěl jsem umřít. Dávali ji jen malou naději.
Celou noc jsem prochodil a nevěděl, zda ještě žije.Svítalo a nastával nový den, ale mě bylo moc divně.
Zemřela brzy ráno na vnitřní krvácení. Naposledy mně dovolili podívat se na ni a pak ji odvezli. Stál jsem tam na chodbě a tekly mi slzy jako hrachy. Nechtěl jsem věřit, že moje jediná zemřela a že už ji nikdy nepolíbím, nepohladím, neobejmu...
Celý měsíc jsem potom nikam nechodil. Vykašlal jsem se na školu, na všechno a stále jsem se vracel na ta místa, kde jsem byli spolu šťastní. Bylo mně všechno úplně jedno, každý den jsem stál u jejího hrobu a vyčítal si, že jsem ji nechal jet samotnou. Kdyby jela se mnou, tak by se jí nic nestalo. Narazil do nich opilý řidič.
A těď už rok chodím sem den co den. Nechci se bavit s lidmi, ty jsi první, s kým mluvím. Nevím ,ale cítím, že ty jsi jediná, kdo mi rozumí. Nech si ale všechno pro sebe, prosím! Lidi jsou zlí. Nikdy už nechci s žádnou holkou chodit. Tak a teď běž a nech mě tu samotného."
S těmito slovy se se mnou rozloučil a já cítila, jak se propadám někam hluboko a nechce se mi zpět. Jak je ten život nespravedlivý!
Ještě několikrát jsem se s ním viděla. Potom odešel na vojnu a psali jsme si. Zůstali jsme přátelé, jezdili na výlety, ale nik´dy nás nenapadlo, že bychom spolu mohli žít.
Tak uplynul čas a Martin má teď na hrobě každý den kytici kopretin jen ode mě. Je to právě měsíc, co se zabil v autě. Všichni mu říkali ,,sebevrah", ale jen já jsem věděla, proč to udělal. Bylo to pro něho vysvobození.
Všude je vedro, jen na hřbitově je chlad, který je protkán žilkama bolesti. Sedím pod rozkvetlou lípou a v ruce držím kopretiny. Oni tu leží vedle sebe a jsou stále spolu. A tak tu sedím a povídám si s nimi - jsou tu se mnou...

Navždy spolu...

3. května 2007 v 17:31 | Jana Bolhová |  >>> Sad story :((
Je sychravé jesenné odpoludnie, ulicami plinú davy nevšímavých, ustarostených ľudí a tak neskutočne monotónnych ľudských postáv. Všetci sú zaujatí do svojich vlastných starostí všedného, ničím nezaujímavého dňa. Nikto si nevšimne dievča kráčajúce stredom tej živej masy. Dievča s neprítomními, uplakaními očami. Nikto sa na chvíľu nevytrhne z každodenného stereotypu. Nikto sa nezpýta, či nepotrebuje pomôcť, či je všetko v poriadku. Dievča bezmyšlienkovo kráča ulicami. Už neni schopná premýšľať, nie, teraz už nie. Její zmysel zostal na tej križovatke. Stále pred očami vidí jeho krásne modré oči a nádherne tvarované pery, ako sa s ňou nerád, na dnešok lúči a zároveň sľubuje ďalšie krásne zážitky. Ani jeden však ešte netuší, že je to naposledy. Naposledy v tomto živote. Naposledy v tomto svete. Naposledy čo sa môžu vzájomne pozrieť do očí a povedať si tie dve magické slová. "Milujem ťa" povie mladík a jeho tvár sa rozžiari v láskyplnom úsmeve. "Však ja teba tiež" odpovie skoro rutinne dievča. Keby len vtedy tušila. Dievča odchádza smerom k neďalekému domu. Už zatvára domové dvere. Zrazu však počuje strašnú ranu, zvuk rozbitého skla a nepretržitý zvuk klaksonu. " Patrik niéééééé!!! Dobehne na križovatku, kde sa už tvorí húf všade prítomných čumilov. "Zavolajte niekto záchranku, prosím rýchlo! Patrik no tak preber sa, prosím! Už je neskoro, mladík už nevníma všetko to denné okolo neho. Nevníma márne snaženie záchranárov o jeho život. Nevníma slzy svojej milovanej. Dievča stojí na rohu križovatky a pozerá sa za čiernou dodávkou. Zrútil sa jej celý život. Chcela mu toho toľko povedať, ako veľmi s ním bola šťastná, ako milovala jeho veľké modré oči, krásne pery, jeho bezchybnú povahu. Prečo sa to len muselo stať, prečo nám?! Milujem ťa, Patrik! Dievča prešlo snáď už celé mesto, už nemôže premýšľať, nejde to! Zrazu sa ale znova ocitla na tej križovatke. Tu. Tu sa to stalo. Tu sa jej zrútil celý svet! Ale za chvíľku budeme zase spolu, pomylela si... "MILUJEM ŤA" vykríklo dievča a postavilo sa uprostred cesty...

Ako sa dostať zo smutných dní???

3. května 2007 v 15:36 | Jana Bolhová |  >>> L-O-W-E ♥♥♥
Ako sa dostať zo smutných dní???Kto z nás sa s tým nestretol??? Nešťastné zamilovanie, alebo koniec vzťahu... Pred pár mesiacmi som prežívala to isté, verte mi. Jednoducho... Príliš neskoro som si uvedomila, ako som mala jedného človeka rada a už v živote s ním nebudem môcť byť. Bolo veľmi ťažké sa s tým vyrovnať, keď som si uvedomila, že nikdy nebudem mať toho, koho milujem. Ja viem, že to vás vonkoncom nezaujíma, máte predsa svoje problémy, no chcem vám povedať, ako sa s tým dá bojovať. V prvom rade si treba uvedomiť, že všetko zlé, čo sa stane, sa stane z nejakého dôvodu. Pokiaľ si stratila svoju lásku, asi má prísť ďaľšia. No taaaak, beyby, žijeme len raz =) Musíš zdvihnúť hlavu k slnku a veriť v ďaľší, krajší deň. Možno si neni zrovna optimista a nahovárať si, že príde niečo krajšie, je pre teba úplná hlúposť. Ale kde by sme boli bez nádeje? Prečo v ňu neveriť, keď tu je??? Niekedy treba šťastiu dopomôcť... Život nás skúša, skúša, skúša. Že už nemáš síl? To asi nikto. A tento svet nieje pre slabochov a to si musíš uvedomiť!!! Musíš skrátka bojovať, všetky tie ťažké dni, s očami, pevne hľadiacimi do tváre života... Pokiaľ ťa bude chcieť zhodiť zo skaly, jednoducho sa usmej, popraj mu veľa šťastia a trpezlivosti a pri najbližšej vhodnej príležitosti ho z tej skaly postrč ty!
Nesmieme sa trápiť, pretože život je krátky a všetkom čo si odtrpíme, sa nám skôr či neskôr vráti. Utri si slzy z očí a snaž sa vzchopiť.
A ešte malinká rada... pusti si na plné pecky PCD- I dont need a man a v žiadnom prípade nepočuwaj slaďáčiky A vieš čo ešte pomáha??? Keď si budeš donekonečna opakovať, že život je krásny a ten, čo ti spôsobil trápenie nestojí o tvoje slzy. Tak sa ti to jednoducho podvedome vryje do mysle a tá začne vysielať telu pozitívne signály. Ale musíš si to opakovať stále, stále, stále a veriť v to!
Zvládneš to, naozaj, aj keď je to ťažké držím palce=)

Emo

3. května 2007 v 15:29 >>> *EmO*
EmO vzniklo v 80. rokoch v USA.EmO to nie je len hudba,ale aj životný štýl.Veľa ľudí sa len tak oblieka a počúva hudbu.Ale to nie je o tom.Človek musí v sebe niečo mať.EmO sú veľmi dobrí ľudia ktorí svet vnímajú veľmi negatívne.Ale sú to riadne zábavní ľudia a vedia sa zabávať.Nehovorím že všetci .. lebo to závisí od povahy ale to je už vedľajšie.Ale títo ľudia sú veľmi chápaví..Možno sa vám to nezdá lebo si režú všeliaké nápisi na ruku.Ani ja som spočiatku nechápala prečo to robia.A nakoniec som na to prišla sama.Keď ich bolí srdce..keď ich bolí niečo tam vo vnútri ...no proste si to vybijú na tej ruke.Takže tíchto ľudí neodcudzujte.EmO BOYS - takých ľudí sa stretáva v poslednej dobe fakt málo.a ešte tu sú aj EmOGRLS-najkrajšie,najcitlivejšie osoby ktoré vás zavedú ako to mám povedať...až do tranzu.Nebudem tu teraz písať čo si obliekajú lebo podľa mňa nemusíš vyzerať ako emo ale vo vnútri sa tak cítiš.