Únor 2008


School

1. února 2008 v 14:17 | ŇaŇa |  >>> Citáty
Dospelí nám vravia, že cenné veci do školy nepatria.Tak prečo tam chodíme my??

KľÚč

1. února 2008 v 14:14 | ŇaŇa |  >>> Citáty
Krúžok na kľúče je starý vynález, ktorý nám umožňuje stratiť všetky kľúče naraz.
ľudová múdrosť

PreKážKy

1. února 2008 v 14:01 | ŇaŇa |  >>> Citáty

Nech zamýšľam ísť kamkoľvek, najprv sa musím zbaviť prekážok návykov, pretože tak úporne blokujú všetky naše cesty.


VážNosŤ žiVoTa

1. února 2008 v 13:58 | ŇaŇa |  >>> Citáty
Na tomto svete neexistuje šťastie ani nešťastie. Existuje len porovnanie jedného s druhým, nič viac. Jedine ten, kto poznal najväčšie nešťastie vie prežiť najväčšie šťastie. Človek musí chcieť zomrieť, aby pochopil, ako je krásne žiť.

MyŠlieNKY

1. února 2008 v 13:42 | ŇaŇa |  >>> Citáty
Múdri ľudia tvoria nové myšlienKy a blázni ich rozširujú ....

BláZnI

1. února 2008 v 13:34 | ŇaŇa |  >>> Citáty
Zamilovaní sú blázni ....

MúDry vz HlÚpY

1. února 2008 v 13:27 | ŇaŇa |  >>> Citáty
Múdry človeK je pánom svojho ducha a hlúpy jeho otrKom ....

JE v KažDom z náS

1. února 2008 v 13:23 | ŇaŇa |  >>> Citáty
V Kažom človeKu žije Boh aj Keď nevieme aKý....

BoLeSť

1. února 2008 v 13:12 | ŇaŇa |  >>> Citáty
.....Boh, ktorý sám prešiel utrpením a smrťou dal zmysel ľudsKej BOLESTI ....